Over ons

ANBI status

De Lendahand Foundation is een non-profit organisatie met ANBI status, opgericht door Peter Heijen in 2014. Peter Heijen is tevens de oprichter van crowdfundingplatform www.lendahand.com. Voor het MKB in opkomende landen is betaalbaar kapitaal noodzakelijk om te kunnen groeien. Maar kapitaal alleen is niet altijd genoeg. Toegang tot kennis in de vorm van training is minstens zo belangrijk.

Meer informatie over de ANBI

Team

Judith Mathijssen - manager Foundation

Innovatieve vormen van internationale samenwerking is wat mij fascineert. In de afgelopen 10 jaar heb ik veel projecten in Afrika en Azië gedaan waarin ik zowel armoede maar ook veel ondernemerschap onder de lokale bevolking heb gezien. Vaak ontbreekt het aan het juiste zetje in de rug om deze ondernemingen duurzaam te laten groeien. Lendahand bewijst dat financieel en sociaal rendement samen kunnen gaan. Als manager van de Foundation lever ik graag een bijdrage aan het versterken van het ondernemerschap en de zelfredzaamheid van ons groeiend netwerk aan ondernemers. Dit doen we door de Lendahand Academy, het consultancy netwerk en met de sterke inzet van onze lokale partners.

LinkedIn
 

 

Danny den Hartog - adviseur Foundation

In de 6 jaar dat ik in Azië heb gewerkt heb ik veel armoede gezien, maar tegelijk ook veel optimistische en ondernemende mensen. Geweldig om nu een bijdrage te kunnen leveren aan hun ontwikkeling. Ik geloof hevig in de kracht van ondernemerschap als oplossing voor de grote sociale en ecologische probleme van deze tijd. Het is mijn passie sociale onderneming te helpen opschalen om zo hun impact te kunnen vergroten. Via de Lendahand Foundation kan ik bijdragen aan de ontwikkeling van ondernemers over de hele wereld.

LinkedIn
 

 

Eveline Westerhuis - vrijwilliger

Veldonderzoek in China, Peru en Brazilië bij verschillende MKB’ers en sociale ondernemingen heeft mij bewust gemaakt van het grote belang naar toegang tot kennis en vaardigheden. Voor de Lendahand Foundation zet ik mij in om meer trainingen mogelijk te maken via diverse partners en fondsen!

LinkedIn
 

 

Erna Goudt - vrijwilliger online content

Op de Filipijnen sprak ik met John, de eigenaar van een meubelmakerij. Van houtresten maakt hij gratis tafels en stoelen voor scholen in de buurt. Een sociaal ondernemer, zonder dat hij het zich realiseerde. Veel bedrijven kunnen wat mij betreft een voorbeeld aan hem nemen. Steeds vaker vraag ik mij het volgende af: waarom is niet elke onderneming een sociale onderneming?

LinkedIn
 

 

Eva Schouten - vrijwilliger social impact

Gedurende mijn studie ontmoette ik veel gemotiveerde ondernemers in lastige situaties. Van een vrouw in een Tanzaniaanse goudmijn zonder beschermde middelen tot een Ghanese cocoaboer die zijn land niet opnieuw kon beplanten. Geweldig dat ik nu bij Lendahand deze mensen kan helpen groeien!

LinkedIn
 

 

Bestuur

Het huidige bestuur is onbezoldigd en bestaat uit Peter Heijen (voorzitter) en Ron Schuurman (penningmeester). Het bestuur vergadert vier keer per jaar. Daarnaast is Judith actief betrokken bij de ontwikkeling van de Lendahand Academy en Ron bij de ontwikkeling van Lendahand Consultancy. 
 

Peter Heijen - voorzitter

Toen ik een paar jaar geleden door Nepal, India en Bangladesh reisde, zag ik met mijn eigen ogen dat ondernemerschap en werkgelegenheid de sterkste wapens zijn tegen armoede. Veel ondernemers hebben echter geen toegang tot betaalbare financiering. Crowdfunding leek mij een goede oplossing en daarom heb ik Lendahand opgericht. Maar kapitaal alleen is niet altijd genoeg. Toegang tot kennis in de vorm van training is minstens zo belangrijk. Dat is wat de Lendahand Foundation doet!

LinkedIn


 

Ron Schuurman - penningmeester

Het geven van “gratis geld” zie ik als het tijdelijk verlichten van een ramp of nood, maar niet het middel tot structurele hulp en ondersteuning. Micro en meso krediet spreken mij veel meer aan. In mijn rol als bestuurslid van de Lendahand foundation hoop ik mijn kennis te kunnen inzetten om ondernemers verder te helpen in het opbouwen van hun bedrijven. Dit zie ik als mooie aanvulling naast het doceren van Nederlandse les aan buitenlandse studenten en het investeren in verschillende projecten. Mijn grote hobby reizen en affiniteit met en kennis van andere culturen en landen komen hierbij goed van pas.

LinkedIn
 

Wilbert Lek - secretaris

Voor mij is de combinatie van kapitaal en educatie, die Lendahand met het crowdfundingplatform en de foundation aanbied, de sleutel tot succes voor ondernemers in ‘emerging countries’. Gedurende de 4 jaar dat ik met mijn gezin in Azie woonde en werkte hebben we zelf kunnen zien hoe nodig deze support is. Het opbouwen van een eigen bedrijf is voor mensen de enige manier om structureel aan armoede te ontsnappen. Ik ben blij en trots dat ik mijn kennis en ervaring mag inzetten om hen te helpen deze droom te realiseren!

LinkedIn