Ann Margaret

 

Ann Margaret is de CEO van Eslan EDUFORUM, een bedrijf dat educatieve materialen verzorgt voor scholen in Mandaluyong City en omliggende gebieden. De visie van de organisatie is het beschikbaar maken van kwaliteitsonderwijs aan Filipino kinderen - zowel in de steden als in meer rurale gebieden. Dit doen ze onder andere door het gebruik van multimedia zoals Kids Brown tablets, hierop kunnen kinderen meedoen aan interactief lesmateriaal. 

Niet alleen wil Ann Margaret veel kinderen vooruit helpen met haar lesmaterialen, ook het welzijn van haar werknemers vindt ze erg belangrijk. Naast zijzelf en haar man werken er vier mensen voor EDUFORUM en zij ontvangen allemaal loon, gratis maaltijden en een bonus wanneer het goed gaat met het bedrijf.

Ann Margaret heeft voor EDUFORUM nu twee leningen van Lendahand ontvangen via lokale partner NPFC en het gaat goed met haar bedrijf. Als we haar vragen waarom ze mee doet met de Academy vertelt ze:

"De Academy is voor mij belangrijk om meer kennis op te doen voor een vervolgstrategie voor EDUFORUM.”

Ook vroegen we Ann Margaret na afloop van de Academy hoe ze het ervaren heeft: "Ik had al eerder trainingen van NPFC en de Lendahand Foundation gevolgd, maar deze training zet echt al het reilen en zeilen van een bedrijf runnen op een rijtje. Vooral de Marketing & Sales training, de tweede dag, was voor mij erg handig. Ik heb nu beter voor ogen wat het persona is van de ideale klant en ik weet hoe ik deze kan targeten." (Op de foto is deze oefening te zien)

Tot slot gaf Ann Margaret aan graag nog een training te willen volgen in de toekomst: "Met name op het vlak van financiële vaardigheden zou ik nog meer trainingen willen volgen. Zoals het maken van een Inventory Plan!”  Wij van de Lendahand Foundation hopen dan ook dat EDUFORUM, wanneer nodig, gewoon weer mee doet aan de volgende sessie!